G-1RFXJTN6HZ

Darmowa dostawa dla zamówień od 200zł!

  • biuro@allgoodthings.pl
  • +48 517 249 221
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Reklamacje

Reklamacje towaru

1. Dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami

Konsumenta:

Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad. Obowiązuje

ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w

zakresie określonym w art. 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

− na piśmie na adres: All Good Things Aleksandra Cieślak, Siennicka 2/4 m.13, 04-005,

Warszawa.

− za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@allgoodthings.pl.

− lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile Sprzedawca uzna to za

niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy

dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Sprzedawca zobowiązuje

się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej

złożenia.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi i jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed

upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. W przypadku, gdy przedmiotem

sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok

od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się:

• podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i

daty wystąpienia wady;

• określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna);

oraz

• podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy

rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.

Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących

wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z

pominięciem podania zalecanych informacji.

2. Dotyczy Klienta będącego Przedsiębiorcą:

W przypadku Umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą bez uprawnień Konsumenta, na

podstawie art. na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego

sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady rzeczy zostaje wyłączona.

Formularz reklamacyjny

Adresat: All Good Things Aleksandra Cieślak,

Siennicka 2/4 lok.13, Warszawa, Polska,

biuro@allgoodthings.pl, 517 249 221

Imię i nazwisko klienta

Adres e-mail

Numer telefonu

Adres dostarczenia towaru

Numer zamówienia

Data zamówienia

Nazwa towaru

Powód reklamacji/opis wady

Proponowana forma rozwiązania reklamacji

Numer konta bankowego do zwrotu pieniędzy

Podpis klienta

Data

Prosimy o dołączenie dowodu zakupu.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. All Good Things podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania

Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i

zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez

Klientów.

2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w

funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z

funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

biuro@allgoodthings.pl

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu

internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni od dnia jej złożenia.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl